menu menu

Bądź na bieżąco

Dodaj
BLOG
Centuria Hotel&Natural SPA

Warunki rezerwacji i anulacji

Ogólne warunki rezerwacji i anulacji pokoi hotelowych i pozostałych usług hotelowych dla Gości indywidualnych w Hotelu Centuria Wellness & SPA.

I.SPOSÓB DOKONYWANIA REZERWACJI

Rezerwacji pobytu można dokonać w następujący sposób:
a) Telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją email precyzującą warunki dokonanej rezerwacji
b) Wysłanie zamówienia na pobyt w formie elektronicznej (e-mail)
c) Dokonując automatycznej rezerwacji przez system na stronie www.hotelcenturia.pl

1. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej Hotel prześle na wskazany przez Państwa adres dokument e- mail będący potwierdzeniem rezerwacji.

2. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Hotel rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.

3. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na konto Hotelu w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa hotelowego.

Terminy wpłaty zadatku: 

14 dni - w przypadku pobytów rozpoczynających się później niż 30 dni od daty dokonania rezerwacji
7 dni - w przypadku pobytów rozpoczynających się mniej niż 30 dni od daty dokonania rezerwacji
48 godzin – w przypadku pobytów rozpoczynających się mniej niż 14 dni od daty dokonania rezerwacji
4. Zadatek winien być wpłacony w wyznaczonym terminie podanym w e-mailu potwierdzającym rezerwację.
5. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Hotelu Centuria Wellness & SPA.

Nr. Konta bankowego
ING BANK ŚLĄSKI 63 1050 1142 1000 0023 4340 9948

6. Pozostała kwota płatna w hotelu przy zakwaterowaniu. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana.

7. Naliczanie wartości rezerwowanych usług hotelowych następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem Hotelowym i/lub Ofert Specjalnych.

II. ANULOWANIE REZERWACJI

1. Warunki anulowania rezerwacji:
a) Poniżej 7 dni - wpłacona kwota nie podlega zwrotowi
b) Do 14 dni - 50% zwrotu wpłaconej kwoty
c) Do 30 dni od daty planowanego przyjazdu - 100% zwrotu wpłaconej kwoty

2. Pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócone Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

3. Opłata za rezygnację będzie potrącona z kwoty wpłaconego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej.

4. Anulowania rezerwacji prosimy dokonywać pisemnie na adres: recepcja@hotelcenturia.pl 

Polecane pakiety

zobacz wszystkie pakiety